Karel Svoboda - Vinný sklep Na Vyšicku
Pohled na vinice
 
základní informace o zámku čejkovice - ilustrační foto
Zámek Čejkovice

Počátky Čejkovické tvrze, která stála na místě současného zámku jsou spjaty s řádem templářů, jenž zde měl svou komendu. První zprávy o komendě jsou z r. 1248 a r. 1303 se připomíná naposledy. Po zrušení řádu v r. 1312 se tvrz dostává do rukou krále a poté pánů z Lipé. Za husitských válek byla tvrz patrně pobořena, ale již kolem r. 1512 byla postavena nová tvrz s půlkruhovým půdorysem a věží. Ve 2. pol. 16. stol. za pánů z Víckova byla tvrz rozšířena a opatřena arkádami, takže získala charakter zámku. Po stavovském povstání byl zámek zkonfiskován a darován olomouckým jezuitům. Ti si v něm zřídili sídlo. V r. 1704 zámek vyhořel. V l. 1715-17 byl obnoven a byla přistavěna přední a boční část a zřízen park. Po zrušení jezuitů r. 1773 zámek koupil císař Josef II. Byly na něm zřízeny byty zaměstnanců velkostatku. V minulém století dokonce kolárna na dvoře sloužila jako nouzová škola pro děti. Po r. 1918 přešel zámek do státního majetku.

pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni
pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni
 
© 2006, Karel Svoboda